KOULUYHTEISTYÖ

YLEISTÄ

Kouluyhteistyön perustana on Lohjan kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Lohjan seurakunnan yhdessä laatima yhteistyösopimus.   

Lohjan seurakunta tekee yhteistyötä Lohjan alueen ala- ja yläkoulujen kanssa. Jokaisella koululla on seurakunnan yhteyshenkilönä pappi, nuorisotyönohjaaja tai molemmat. Alla olevasta luettelosta löydät oman koulusi yhteyshenkilön. Kouluyhteistyöstä vastaa vs. nuorisotyönohjaaja Jaana Salonmaa.

Seurakunnan ja koulujen välistä yhteistyötä tehdään Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen yhdessä laatimien "Kumppanuuden korien" sisältöjä noudattaen. Kumppanuuden korit on laadittu helpottamaan kuntien sivistystoimen ja seurakuntien yhteistyötä. Jokaiseen koriin on laadittu yhteistyön säännöt ja muodot.
KORI 1: yleissivistävä opetus
KORI 2: perinteiset juhlat
KORI 3: uskonnolliset tilaisuudet
KORI 4: kasvun ja hyvinvoinnin tuki.
Lisää tietoa löydät Kumppanuuden korit -sivuilta.

Alakoulujen kouluyhteistökoordinaattoriin saat yhteyden:

Jaana Salonmaa 040 7799364, jaana.salonmaa@evl.fi

YHTEISTYÖN MUOTOJA

PÄIVÄNAVAUKSET
Päivänavauksia järjestetään kouluissa pääsääntöisesti kerran kuussa joko salissa tai keskusradion kautta. Aiheita ovat esimerkiksi erityiset tapahtumat ja kirkolliset juhlat: kouluvuoden alku, mikkelinpäivä, pyhäinpäivä, adventti, joulu, hiljainen viikko, pääsiäinen, kouluvuoden päätös. Päivänavauksia käy pitämässä koulun oma seurakunnan yhteyshenkilö.

KOULULAISKIRKOT
Koululaiskirkon voi varata oman yhteyshenkilön kautta. Erityisesti adventti-, joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkkojen aikoihin kirkot ovat usein hyvin varattuja, joten vuoro on hyvä varata ajoissa, jo lukuvuoden alkaessa. Koululaiskirkko voidaan toteuttaa myös koulun omissa tiloissa. Koululaiskirkoissa on mukana pappi ja seurakunnan omissa tiloissa myös kanttori.

PÄIVYSTYKSET
​​​​​​Päivystyksiä voidaan järjestää seurakunan yhteyshenkilöiden työajan salliessa välituntisin tai pitemmillä ruokavälitunneilla ala- ja yläkouluissa.

RYHMÄYTYKSET
Seurakunta osallistuu vuosittain yhdessä kaupungin nuoriosotoimen kanssa tai koulun kutsumana mahdollisuuksien mukaan 7-luokkalaisten ryhmäytyksiin. Ryhmäytyminen on oleellinen tekijä oppilaiden itsetunnon vahvistumisessa sekä oppilasryhmän jäsenten keskinäisen luottamuksen, kunnioituksen ja turvallisuuden syntymisessä. Voimme olla mukana myös alaluokkien ryhmäytyksissä. Jos luokkasi kaipaa ryhmäytystä, kysy mukaan oman koulusi yhteyshenkilöä.

SEURAKUNTA KOULUSSA -PÄIVÄ
Seurakunta tarjoaa vuosittain kahdelle tai kolmelle alakoululle Seurakunta koulussa -päivää. Päivän aikana koulun 3.6. luokat kiertävät tutustumassa seurakunnan työntekijöihin ja heidän työhönsä papin, kanttorin, diakonin, lähetyssihteerin sekä nuorisotyön huoneissa.

VIERAILUT
Seurakunnan työntekijöitä voi pyytää vierailemaan oppitunneilla. Vierailu voi liittyä esim. uskonnon opetukseen liittyvään opintosisältöön tai katsomuksesta riippumattomaan, koko luokalle soveltuvaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvään sisältöön.
Koululuokat ovat tervetulleita tutustumaan kirkkorakennuksiin ja hautausmaihin. Kirkkojen ja niissä tapahtuvan toiminnan esittelyyn voi pyytää mukaan esimerkiksi nuorisotyönohjaajaa, pappia tai vahtimestaria.

KRIISITYÖ
Seurakunnalla on osaavaa henkilökuntaa tukemaan koulun henkilökuntaa ja oppilaita, jos koulua ja kouluyhteisöä kohtaa kriisitilanne, esimerkiksi kuolemantapaus tai onnettomuus. Voimme tarjota esimerkiksi kuuntelevaa läsnäoloa tai suruhartauden. Kaikille kouluille on toimitettu "Lohjan seurakunnan kriisituki kouluissa ja oppilaitoksissa"-esite, jossa on johtavan nuorisotyönohjaajan ja kirkkoherran puhelinnumerot.  

SALATUT ELÄMÄNTAIDOT Salatut elämäntaidot -toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa erityisesti alakouluikäisten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Toimintamallissa 4. korin mukaista kouluyhteistyötä toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuoda koululaisten elämään lisää turvallisia, lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistavia aikuisia.

Lohjan seurakunta tarjoaa tilauksesta toimintamallin mukaista kokonaisuutta 4.5.-luokka-asteille. Toimintamalli on oppilaan hyvinvointia ja kasvua tukevaa ja uskonnollisesti sitouttamatonta, joten se sopii kaikille oppilaille katsomuksesta riippumatta. Kokonaisuus koostuu noin kymmenestä tapaamiskerrasta koko lukukauden tai lukuvuoden ajalle jaettuna.

Yksityiskohdat sovitaan ryhmäkohtaisesti ryhmää vetävän työntekijän kanssa.

Oppilaitostyö

Seurakunnan väki oppilaitoksessani?

Seurakunnan oppilaitostyöntekijä käy pyydettäessä oppilaitoksissa. Olemme paikalla ilman sen kummempaa ohjelmaa tai kiirettä. Kuppi kuumaa ja juttuseura on paras ensiapu solmujen avaamiseen. Keskustelunaiheet ovat laidasta laitaan renkaan vaihdosta opinnäytetyöhön ja koulussa jaksamisesta omiin elämän arvoihin.

Laurea Lohja

Oppilaitostyöntekijä tai -pappi paikalla pyydettäessä.

Luksia Lohja

Oppilaitostyöntekijä tai -pappi paikalla pyydettäessä.

 

Oppilaitospappiin saat yhteyden:

Henri Röytiö 044 3284212, henri.roytio@evl.fi

Oppilaitostyöntekijään saat yhteyden:

Mirja (Miiu) Luodes, 050 5264659, mirja.luodes@evl.fi

Mistä on siis kyse?

Aikaa sinulle

Opiskeluaika on yksi ihmisen elämän merkittävimmistä elämänvaiheista. Opiskeluaikana sinusta tulee sinä. Saat ammatin, aloitat oman elämän, otat ja saat vastuuta.

Oma maailmankuva ja elämänkatsomus saavat vahvistusta. Kuva omasta itsestä persoonana, oman alan ammattilaisena ja toisten läheisenä saa uusia puolia ja syvyyksiä.

Matka kohti omaa itsenäistä elämää on mielenkiintoista, iloista ja samalla raskasta ja epävarmaa. Joskus on hyvä jutella oman elämän tärkeistä asioista.

Oppilaitospappi ja -työntekijä on tavattavissa ja tavoitettavissa. Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Parhaiten pääset kasvokkain päivinä, jolloin olemme kampuksella.

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori

Nuoriso- ja oppilaitostyön pappi Tavoitettavissa keskiviikosta sunnuntaihin