Sammatin alueneuvosto 2023-2026

Alueneuvostossa on 7 jäsentä ja 3 varajäsentä (ei henkilökohtaisia). Neuvoston puheenjohtaja vuosina 2023-2024 on Toivo Haatio ja varapuheenjohtaja Tuija Piekka. Aluepappi Mikko Nieminen toimii kokousten esittelijänä.

Alueneuvoston tehtävänä on johtaa yhdessä aluepapin kanssa alueseurakunnan toimintaa. Alueneuvosto mm. käsittelee ja hyväksyy kirkkoneuvostolle esitettäväksi alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, seuraa sen toteutumista sekä osallistuu alueseurakuntaan sijoitettujen virkojen ja toimien viran- ja toimenhaltijoiden valinnan valmisteluun.

Jäsenet

 

Jäsen

Varajäsen (ei henkilökohtainen)

Seppo Iivonen Jaakko Heino
Harri Lylylahti Annikki Brown
Ville Kanniainen Kaisa Rinne
Toivo Haatio  
Liisa Haverinen  
Tuija Piekka  
Hannele Rosendahl  

Alueneuvosto voi asettaa työryhmiä: 

Diakoniatyön työryhmän tehtävänä on alueseurakunnan diakoniatyöstä vastaavien työntekijöiden tukeminen, osallistuminen erilaisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä diakoniatyön tukeminen myyjäisiä ja muita alueseurakunnan juhlia järjestämällä.