Lähetystyöntekijät ja kohteet maailmalla

Lohjan seurakunta osallistuu neljän nimikkolähetin ja kolmen nimikkokohteen työhön. Seurakunnan antama tuki muodostuu vuosittaisten avustusten, kolehtituottojen sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kautta.