Bangladesh, koulutyö - Kylväjä

Kylväjä aloitti työn Bangladeshissa 1976. Työn tuloksena maan luoteisosaan oraonheimon keskuuteen syntyi 1980-luvun alussa luterilaisia seurakuntia. Kirkko järjestäytyi vuonna 2014 Bangladeshin evankelisluterilaiseksi kirkoksi (ELCB).

Kylväjä toteuttaa Bangladeshiin rekisteröidyn kansalaisjärjestö BLM-F:n ja kyläyhteisöjen kanssa kehitysyhteistyöhankkeita.

Koulutyön tavoitteena on auttaa maaseudun köyhimpiin kuuluvia lapsia saamaan koulutusta. Samalla tuetaan lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta. Yhteistyöjärjestömme BLM-F (Bangladesh Lutheran Mission – Finnish) ylläpitää kolmea kyläkoulua, joissa on yhteensä lähes 300 oppilasta. Koulujen oppilaista  suuri osa  kuuluu  etnisiin  vähemmistöihin, ja he tulevat erilaisista uskonnollisista taustoista. Siirtyessään jatkamaan kouluopintoja valtion kouluihin heillä on keskimääräistä parempi osaamistaso, minkä vuoksi kouluilla on alueella hyvä maine. Asuntolatoiminta lopetettiin vuoden 2021 lopussa, jonka jälkeen siirryttiin tukemaan kummilasten perheissä tehtävää koulunkäyntiä tukevaa työtä. Tällöin kummilapset asuvat omissa perheissään ja käyvät koulua kotoa käsin.

Koululaisia Uzirpurissa
Koululaisia Uzirpurissa. Kuvat Kylväjän kuvapankista
Kaksi paikallista tyttöä istuu luokkatilassa lukemassa edessään isot kirjapinot. Taustalla opettaja.
Koululaisia Uzirpurissa. Kuvat Kylväjän kuvapankista.