Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka.

Lohjan seurakunnassa on haettavana

VII SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Viran erityisenä painopisteenä on diakoniapapin tehtävät yhdessä diakonian ammattilaisten kanssa. Lisäksi seurakuntapastori osallistuu muiden seurakunnan pappien tavoin jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, rippikoulutyön ja yleisen seurakuntatyön tehtäviin.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on pappisvihkimys. Lisäksi odotamme virkaan valittavalta laaja-alaista soveltuvuutta seurakuntatyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua työskennellä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Eduksi katsotaan diakoniatyön tuntemus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taito.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti (peruspalkka 2990,95 €/kk).

Lisäksi maksetaan mahdollista henkilökohtaista palkanosaa Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarjoamme laadukkaat työterveyspalvelut, hyvät työvälineet ja koulutusmahdollisuudet.

Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta 27.10.2019 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään tiistaina 29.10.2019 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta.

Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antamalla viranhoitomääräyksen seurakunnan lausunnon perusteella. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja antaa johtava kappalainen Raimo Kuismanen 15.10.2019 alkaen, p. 044 3284357,  raimo.kuismanen@evl.fi.

Hae työpaikkaa tästä.