Tukipalvelut

Tukipalvelut palvelevat Lohjan seurakuntaa suorittamalla sen puolesta yhteisesti sovittuja tehtäviä sekä luomalla edellytyksiä seurakunnan perustehtävän hoitamista varten.

Tukipalveluiden tehtävänä on huolehtia seurakunnan