ruskeita, vihreitä, pinkkejä ja punaisia värikyniä

Kouluyhteistyö

Kouluyhteistyö

Lohjan seurakunta tekee yhteistyötä Lohjan kaupungin alueen peruskoulujen kanssa. Yhteistyö toteutetaan kunkin koulun paikallisia erityistoiveta kuunnellen ja koulun opetussuunnitelmaa tukien.

Seurakunnan kouluyhteistyön tavoitteena on:

- tukea koulujen uskonnonopetusta koulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

- järjestää uskonnollisia tilaisuuksia positiivisen uskonnvapauden periaatteella

- olla mukana tukemassa kouluissa toteutuvaa kasvua ja hyvinvointia

- antaa kouluille tukea mahdollisten kriisien ja surutyön keskellä

 

Seurakunnan ja koulujen välistä yhteistyötä tehdään tällä hetkellä jokaisen Lohjan alueen ala- ja yläkoulun kanssa, sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Jokaisella koululla on seurakunnan yhteyshenkilönä pappi, nuorisotyönohjaaja tai molemmat.
Yhteistyön sisältö vaihtelee koulujen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Se voi olla päivänavauksia, vierailuja uskontotunneilla, koulun tilaisuuksiin osallistumista ja niiden toteuttamista, koulujen joulu-, pääsiäis- tai kevätkirkkojen toteuttamista yhdessä koulun kanssa, osallistumista 7-luokkalaisten ryhmäytyksiin, kriisiapua, kirkkorakennuksiin tutustumista jne.

 

Koulutyön koordinaattorina toimii Eeva Liesilinna