ruskeita, vihreitä, pinkkejä ja punaisia värikyniä

Kouluyhteistyö

KOULUYHTEISTYÖ

AJANKOHTAISTA

 

YLEISTÄ

Kouluyhteistyön perustana on Lohjan kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Lohjan seurakunnan yhdessä laatima yhteistyösopimus.   

Lohjan seurakunta tekee yhteistyötä Lohjan alueen ala- ja yläkoulujen kanssa. Jokaisella koululla on seurakunnan yhteyshenkilönä pappi, nuorisotyönohjaaja tai molemmat. Alla olevasta luettelosta löydät oman koulusi yhteyshenkilön.

Seurakunnan ja koulujen välistä yhteistyötä tehdään opetushallituksen ja kirkkohallituksen yhdessä laatimien "Kumppanuuden korien" sisältöjä noudattaen. Kumppanuuden korit on laadittu helpottamaan kuntien sivistystoimen ja seurakuntien yhteistyötä. Jokaiseen koriin on laadittu yhteistyön säännöt ja muodot.
KORI 1: yleissivistävä opetus
KORI 2: perinteiset juhlat
KORI 3: uskonnolliset tilaisuudet
KORI 4: kasvun ja hyvinvoinnin tuki.
Lisää tietoa löydät Kumppanuuden korit -sivuilta.

YHTEISTYÖN MUOTOJA

PÄIVÄNAVAUKSET
Päivänavauksia järjestetään kouluissa pääsääntöisesti kerran kuussa joko salissa tai keskusradion kautta. Aiheita ovat esimerkiksi erityiset tapahtumat ja kirkolliset juhlat: kouluvuoden alku, mikkelinpäivä, pyhäinpäivä, adventti, joulu, hiljainen viikko, pääsiäinen, kouluvuoden päätös. Päivänavauksia käy pitämässä koulun oma seurakunnan yhteyshenkilö.

KOULULAISKIRKOT
Koululaiskirkon voi varata oman yhteyshenkilön kautta. Erityisesti adventti-, joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkkojen aikoihin kirkot ovat usein hyvin varattuja, joten vuoro on hyvä varata ajoissa, jo lukuvuoden alkaessa. Koululaiskirkko voidaan toteuttaa myös koulun omissa tiloissa. Koululaiskirkoissa on mukana pappi ja seurakunnan omissa tiloissa myös kanttori.

PÄIVYSTYKSET
​​​​​​Päivystyksiä voidaan järjestää seurakunan yhteyshenkilöiden työajan salliessa välituntisin tai pitemmillä ruokavälitunneilla ala- ja yläkouluissa.

RYHMÄYTYKSET
Seurakunta osallistuu vuosittain yhdessä kaupungin nuoriosotoimen kanssa tai koulun kutsumana mahdollisuuksien mukaan 7-luokkalaisten ryhmäytyksiin. Ryhmäytyminen on oleellinen tekijä oppilaiden itsetunnon vahvistumisessa sekä oppilasryhmän jäsenten keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ja turvallisuuden syntymisessä. Voimme olla mukana myös alaluokkien ryhmäytyksissä. Jos luokkasi kaipaa ryhmäytystä, kysy mukaan oman koulusi yhteyshenkilöä.

SEURAKUNTA KOULUSSA -PÄIVÄ
Seurakunta tarjoaa vuosittain kahdelle tai kolmelle alakoululle Seurakunta koulussa -päivää. Päivän aikana koulun 3.-6. luokat kiertävät tutustumassa seurakunnan työntekijöihin ja heidän työhönsä papin, kanttorin, diakonin, lähetyssihteerin sekä nuorisotyön huoneissa.

VIERAILUT
Seurakunnan työntekijöitä voi pyytää vierailemaan oppitunneilla. Vierailu voi liittyä esim. uskonnon opetukseen liittyvään opintosisältöön tai katsomuksesta riippumattomaan, koko luokalle soveltuvaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvään sisältöön.
Koululuokat ovat tervetulleita tutustumaan kirkkorakennuksiin ja hautausmaihin. Kirkkojen ja niissä tapahtuvan toiminnan esittelyyn voi pyytää mukaan esimerkiksi nuorisotyönohjaajaa, pappia tai vahtimestaria.

KRIISITYÖ
Seurakunnalla on osaavaa henkilökuntaa tukemaan koulun henkilökuntaa ja oppilaita, jos koulua ja kouluyhteisöä kohtaa kriisitilanne, esimerkiksi kuolemantapaus tai onnettomuus. Voimme tarjota esimerkiksi kuuntelevaa läsnäoloa tai suruhartauden. Kaikille kouluille on toimitettu "Lohjan seurakunnan kriisituki kouluissa ja oppilaitoksissa" -esite, jossa on johtavan nuorisotyönohjaajan ja kirkkoherran puhelinnumerot.  

Lohjan seurakunnan kouluyhteistyön koordinaattorina toimii johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna