ruskeita, vihreitä, pinkkejä ja punaisia värikyniä

Kouluyhteistyö

Kouluyhteistyö

Lohjan seurakunta tekee yhteistyötä Lohjan kaupungin alueen peruskoulujen kanssa. Yhteistyö toteutetaan kunkin koulun paikallisia erityistoiveta kuunnellen ja koulun opetussuunnitelmaa tukien.

Seurakunnan kouluyhteistyön tavoitteena on:

- tukea koulujen uskonnonopetusta koulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

- järjestää uskonnollisia tilaisuuksia positiivisen uskonnvapauden periaatteella

- olla mukana tukemassa kouluissa toteutuvaa kasvua ja hyvinvointia

- antaa kouluille tukea mahdollisten kriisien ja surutyön keskellä

Seurakunnan ja koulujen välistä yhteistyötä tehdään tällä hetkellä jokaisen Lohjan alueen ala- ja yläkoulun kanssa, sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Jokaisella koululla on seurakunnan yhteyshenkilönä pappi, nuorisotyönohjaaja tai molemmat.
Yhteistyön sisältö vaihtelee koulujen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Se voi olla päivänavauksia, vierailuja uskontotunneilla, koulun tilaisuuksiin osallistumista ja niiden toteuttamista, koulujen joulu-, pääsiäis- tai kevätkirkkojen toteuttamista yhdessä koulun kanssa, osallistumista 7-luokkalaisten ryhmäytyksiin, kriisiapua, kirkkorakennuksiin tutustumista jne.

Kouluyhteistyön koordinaattorina toimii Eeva Liesilinna


Lohjan seurakunnan koulukummit kouluittain


Anttilan yläkoulu                                       Jussi Hällström

Asemanpellon koulu                                 Heini Nikander

Harjun yläkoulu                                         Mirja Luodes

Ikkalan koulu                                             Emilia Hujanen

Järnefeltin yläkoulu                                  Jussi Hällström

Karjalohjan koulu                                     Anneli Kytölä

Källhegens skola                                      Tom Blomfelt

Lehmijärven koulu                                   Horst Gripentrog

Maksjoen koulu                                        Horst Gripentrog

Metsolan koulu                                         Eeva Liesilinna

Muijalan koulu                                          Paula Miettinen

Mäntynummen yhtenäiskoulu               Anneli Kytölä

Nummen yhtenäiskoulu                          Emilia Hujanen

Nummenkylän koulu                                Emilia Hujanen

Ojamon koulu                                            Jussi Hällström

Ojaniitun koulu                                          Marita Laaksonen, Horst Gripentrog

Perttilän koulu                                           Eeva Liesilinna

Pullin koulu                                                Heini Nikander

Pusulan koulu                                            Emilia Hujanen

Rauhalan koulu                                         Eeva Liesilinna

Ristin koulu                                                Anneli Kytölä

Routionmäen yhtenäiskoulu                   Marita Laaksonen

Sammatin koulu                                        Marita Laaksonen

Solbrinkens skola                                      Tom Blomfelt

Tytyrin koulu                                              Anneli Kytölä

Virkby skola                                               Tom Blomfelt


Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot:


Tom Blomfelt, ungdomsarbetsledare, svensk verksamhet p. 044 3284 273
Gripentrog Horst, seurakuntapastori, p. 050 5267 628 
Emilia Hujanen, nuorisotyönohjaaja Nummen ja Pusulan alue, p. 040 7799 362
Jussi Hällström, nuorisotyönohjaaja p. 050 5397 838
Anneli Kytölä, nuorisotyönohjaaja p. 050 3090 699
Marita Laaksonen, nuorisotyönohjaaja p. 050 5721 579
Eeva Liesilinna, nuorisotyönohjaaja, kouluyhteistyön koordinaattori p. 050 3365 655
Mirja Luodes, nuorisotyönohjaaja p. 050 5264 659
Paula Miettinen, seurakuntapastori p. 044 3284 359
Heini Nikander, seurakuntapastori p. 044 7743 888 
( sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)