ruskeita, vihreitä, pinkkejä ja punaisia värikyniä

Kouluyhteistyö

KOULUYHTEISTYÖ

AJANKOHTAISTA 2020

Korona-epidemian vuoksi kouluissa tapahtuva koulujen ja seurakunnan välinen lähiyhteistyö on tauolla toistaiseksi. Seurakunta toimittaa kouluille korvaavaa sähköistä materiaalia kuten päivänavausia ja koululaiskirkkoja. Seuraavat päivänavaus ja kirkkovideot ovat päivänavaus adventista, Jakke-jääkarhun joulunrauhan julistus ja koululaisten joulukirkko.

YLEISTÄ

Kouluyhteistyön perustana on Lohjan kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Lohjan seurakunnan yhdessä laatima yhteistyösopimus.   

Lohjan seurakunta tekee yhtesityötä Lohjan alueen ala- ja yläkoulujen kanssa. Jokaisella koululla on seurakunnan yhteyshenkilönä pappi, nuorisotyönohjaaja tai molemmat. Alla olevasta listasta löydät oman koulusi yhteyshenkilön.

Seurakunnan ja koulujen välistä yhteistyötä tehdään opetushallituksen ja kirkkohallituksen yhdessä laatimien "Kumppanuuden korien" sisältöjä noudattaen. Kumppanuuden korit on laadittu helpottamaan kuntien sivistystoimen ja seurakuntien väistä yhteistyötä. Jokaiseen koriin on laadittu yhteistyön säännöt ja muodot.
KORI 1: yleissivistävä opetus
KORI 2: perinteiset juhlat
KORI 3: uskonnolliset tilaisuudet
KORI 4: kasvun ja hyvinvoinnin tuki.
Lisää tietoa löydät Kumppanuuden korit sivuilta.

YHTEISTYÖN MUOTOJA

PÄIVÄNAVAUKSET
Päivänavauksia järjestetään kouluissa pääsääntöisesti 1 krt/kk joko salissa tai keskusradion kautta. Aiheet vaihtelevat erityisten tapahtumien tai kirkollisten juhlien välillä: esimerkiksi kouluvuoden alku, mikkelin päivä, pyhäinpäivä, adventti, joulu, hiljainen viikko, pääsiäinen, kouluvuoden päätös. Päivänavauksia käy pitämässä kunkin koulun oma seurakunnan yhteyshenkilö.

KOULULAISKIRKOT
Koululaiskirkon voi varata oman yhteyshenkilön kautta. Erityisesti adventti-, joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkkojen aikoihin kirkot ovat usein hyvin varattuja joten vuoro on hyvä varata riittävän ajoissa, lukuvuoden alkaessa. Koululaiskirkko voidaan toteuttaa myös koulun omissa tiloissa. Koululaiskirkoissa on mukana pappi ja seurakunnan omissa tiloissa myös kanttori.

PÄIVYSTYKSET
​​​​​​Päivystyksiä voidaan järjestää seurakunan yhteyshenkilöiden työajan salliessa välituntisin tai pitemmillä ruokavälitunneilla ala- ja yläkouluissa.

RYHMÄYTYKSET
Seurakunta osallistuu vuosittain mahdollisuuksien mukaan  7-luokkalaisten ryhmäytyksiin yhdessä kaupungin nuoriosotoimen kanssa tai koulun kutsumana. Ryhmäytyminen on oleellinen osa oppilaiden itsetunnon vahvistumisessa sekä oppilasryhmän jäsenten keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ja turvallisuuden syntymisessä. Voimme olla mukana myös alaluokkien ryhmäytyksissä. Jos luokkasi kaipaisi ryhmäytystä, kysäise mukaan oman koulusi yhteyshenkilöä.

SEURAKUNTA KOULUSSA -PÄIVÄ
Seurakunta tarjoaa vuosittain 2-3 alakoululle Seurakunta koulussa -päivää. Päivän aikana koulun 3.-6. luokat kiertävät tutustumassa seurakunnan työntekijöihin ja heidän työhönsä papin huoneessa, kanttorin huoneessa, diakonin huoneessa, lähetyssihteerin huoneessa sekä nuorisotyön huoneessa.

VIERAILUT
Työntekijät tekevät erilaisia vierailuja koulujen oppitunneille. Jokaiselle koululle on jaettu syksyllä 2019 YHTEISTYÖTARJOTIN -esite, jossa on esitelty erilaisia tuntivierailujen aiheita kullekin 1. - 9. luokka-asteelle, kuten alaluokille: Lähimmäisen auttaminen, Mikä on kirkkovuosi, Martti Luther ja Mikael Agricola, Kristilliset symbolit. Yläkouluille tarjotaan mm. Uskontodialogi - mitä se on?, Kirkot ja ilmaston muutos, Mihin kirkko käyttää verovaroja. Jos yhteistyötarjotin on hävinnyt, pyydä uusi seurakunnan yhteyshenkilöltä.
Myös koululuokat voivat käydä seurakunnassa koulupäivän aikana tutustumassa erimerkiksi kirkkorakennuksiin tai hautausmaihin. 1.-2. -luokkalaisille voimme tarjota "Kirkko viidellä aistilla" -seikkailua omaan kotikirkkoon. Kirkkojen ja niissä tapahtuvan toiminnan esittelyyn voi pyytää mukaan esimerkiksi pappia, nuorisotyönohjaajaa tai vahtimestaria.

KRIISITYÖ
​​​​​​​Mikäli koulua ja kouluyhteisöä kohtaa kriisitilanne esim. kuolemantapaus, onnettomuus tms. myös silloin seurakunta haluaa olla mukana tukemassa koulun henkilökuntaa ja oppilaita. Voimme tarjota esimerkiksi kuuntelevaa läsnäoloa tai suruhartauden. Kaikille kouluille on toimitettu "Lohjan seurakunnan kriisituki kouluissa ja oppilaitoksisa" -esite, jossa on johtavan nuorisotyönohjaajan ja kirkkoherran puhelinnumerot.  

Lohjan seurakunnan kouluyhteistyön koordinaattorina toimii johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna

LOHJAN SEURAKUNNAN KOULUYHTEISTYÖ,
SEURKUNNAN KOULUKUMMIT KOULUITTAIN


Anttilan yläkoulu                                      Jussi Hällström

Asemanpellon koulu                                  Heini Nikander

Harjun yläkoulu                                         Mirja Luodes

Ikkalan koulu                                             Emilia Hujanen

Järnefeltin yläkoulu                                   Jussi Hällström

Karjalohjan koulu                                      Raili Rantanen, Marjo Virtanen

Källhegens skola                                       Tom Blomfelt

Lehmijärven koulu                                    Horst Gripentrog

Maksjoen koulu                                        Horst Gripentrog

Metsolan koulu                                         Teemu Kuivalainen

Muijalan koulu                                          Paula Miettinen

Mäntynummen yhtenäiskoulu (alal.)          Marjo Virtanen

Mäntynummen yhtenäiskoulu (yläl.)          Mirja Luodes 

Nummen yhtenäiskoulu                            Emilia Hujanen

Nummenkylän koulu                                 Paula Miettinen

Ojamon koulu                                            Jussi Hällström

Ojaniitun koulu                                         Teemu Kuivalainen, Horst Gripentrog

Perttilän koulu                                          Eeva Liesilinna

Pullin koulu                                               Heini Nikander

Pusulan koulu                                            Emilia Hujanen

Rauhalan koulu                                         Eeva Liesilinna

Ristin koulu                                               Marjo Virtanen

Routionmäen yhtenäiskoulu                       Eeva Liesilinna

Sammatin koulu                                        Marjo Virtanen

Solbrinkens skola                                      Tom Blomfelt

Tytyrin koulu                                             Teemu Kuivalainen

Virkby skola                                              Tom Blomfelt


Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot

Tom Blomfelt, ungdomsarbetsledare, svensk verksamhet p. 044 3284 273
Gripentrog Horst, seurakuntapastori, p. 050 5267 628 
Emilia Hujanen, nuorisotyönohjaaja
Nummen ja Pusulan alue, p. 040 7799 362
Jussi Hällström, nuorisotyönohjaaja p. 050 5397 838
Marjo Virtanen, nuorisotyönohjaaja p.
050 3090 699
Teemu Kuivalainen, nuorisotyönohjaaja p. 050 5721 579
Eeva Liesilinna, nuorisotyönohjaaja, kouluyhteistyön koordinaattori p. 050 3365 655
Mirja Luodes, nuorisotyönohjaaja p. 050 5264 659
Paula Miettinen, seurakuntapastori p. 044 3284 359
Heini Nikander, seurakuntapastori p. 044 7743 888 

( sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)