Uutislistaukseen

Syksyn seurakuntavaaleissa Lohjalla yhteensä 101 ehdokasta

Tulevien seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 15.9.2022.  Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta.  Lohjalla 15.9. mennessä vaaleihin ilmoittautui yhteensä neljä valitsijayhdistystä. 

Yhdistykset ovat keränneet listoilleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa. Lohjalla tulevissa seurakuntavaaleissa on yhteensä 101 ehdokasta.

Valitsijayhdistykset ovat:                                                                                        

Seurakunnan parhaaksi – för församlinges bästa      9 ehdokasta

Asiamiehenä Jaakko Puomila

Vara-asiamiehenä Laila Kakko

Seurakunta lähellä                                                     28 ehdokasta

Asiamiehenä Juhana Salmenpohja  

Vara-asiamiehenä Leena Aarnio

Sitoutumattomat yli rajojen                                      24 ehdokasta

Asiamiehenä Simo Jouhi                                                                                      

Vara-asiamiehenä Kauko-Antti Pohjonen

Tulkaa kaikki Lohja                                                    40 ehdokasta

Asiamiehenä Riitta Lehtonen

Vara-asiamiehenä Marjukka Malinen

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt uudelle nelivuotiskaudelle

Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa seurakuntaasi valitaan uudet luottamushenkilöt, jotka päättävät muun muassa siitä, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään.

Lohjan kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Toimikausi kestää neljä vuotta. Valtuusto päättää muun muassa talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, rakentamisesta ja virkojen perustamisesta. Tutustu seurakunnan päätöksentekoon tästä.

Vaalipäivä on 20.11.2022. Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00. 
Ennakkoäänestys kestää viisi päivää, ja se järjestetään tiistaista lauantaihin 8.−12.11.2022. Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa.
Äänestyspaikat ja -ajat ilmoitetaan myöhemmin. Ehdokaslista, äänestysajat ja -paikat julkaistaan 12. lokakuuta ilmestyvässä Lohkare-seurakuntalehdessä, joka jaetaan Lohjalla, Karjalohjalla, Nummella, Pusulassa ja Sammatissa kaikkiin koteihin.
Vaalikone aukeaa 10.10.2022.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Kirkkoon liittymisen tulee olla rekisteröity 15.8.2022 mennessä

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 4.11.2022 ennen kello 16 sen seurakunnan seurakuntatoimistoon, jonka äänioikeutettujen luetteloon henkilö on merkitty äänioikeutetuksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä.

Lisätietota vaaleista Seurakuntavaalit - Lohjan seurakunta sekä seurakuntavaalit.fi

21.9.2022 10.46