Uutislistaukseen

Yhteisvastuukerääjä vaalea keski-ikäinen nainen Yhteisvastuu-liivi päällä molemmissa käsissä keräyslippaat ... Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa (kuva Jukka Granström).

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen

5.1.2022 11.11

Tänä vuonna oman Lohjan seurakunnan osuus, joka on 20 % saamastamme keräystuotosta, käytetään kaupungin moottoripaja -toiminnan tukemiseen. Kotimaiselle yhteistyökumppanille Lasten ja nuorten keskukselle  tulee 20 % tuotosta ja 60 % kehittyvien maiden lasten ja nuorten auttamiseksi Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Tehdään yhdessä hyvä tuotto lasten ja nuorten tueksi!

Voit olla kampanjassa mukana juuri sinun näköiselläsi tavalla. Ilmoittaudu mukaan Lohjan seurakunnan Yhteisvastuun talkoisiin tällä lomakkeella tai 

lahjoita Yhteisvastuulle

Yhteisvastuu-keräyksen vastuupiispa Mari Leppänen vieraili Lohjan moottoripajalla. Lue Iltasanomien juttu tästä.

Katso video piispa Mari Leppänen Lohjan moottoripajalla tästä

Koronan seurauksista kärsivät nuoret tarvitsevat apuasi

Vuoden 2022 keräyksen teemana on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Mahdollisuuksien mukaan toteutamme lipaskeräyksiä, musiikillisia ja liikunnallisia tilaisuuksia, leivonnais- ja kirpputoria. Ole rohkeasti yhteydessä: johtava diakoniatyöntekijä Anna Helenius p. 044 780 4234, anna.k.helenius@evl.fi tai diakoniatyöntekijä Tanja Mäkelä p. 040 779 9363, tanja.makela@evl.fi

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa.

Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Keräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

www.yhteisvastuu.fi

Viime vuoden keräystuotolla tuetaan vähävaraisia vanhuksia

Vuoden 2021 Yhteisvastuulla kerättiin varoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseksi Suomessa ja maailmalla. Osa vuoden 2021 keräystuotoista ohjataan ikäihmisten digitaitoja edistäviin koulutuksiin. Lohjalla keräyksen nettotuotto oli 8.708,24 euroa, josta seurakunnalle 1.741,65 euroa vähävaraisten vanhusten hyväksi. Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!